למדו לקח?

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ועדת מל"ח התכנסה ועסקה בלקחי מבצע 'חגורה שחורה'

ראש העיר, תומר גלאם, העומד בראש ועדת מל"ח (משק לשעת חרום) כינס ביום שלישי האחרון את חברי הוועדה, גורמי הביטחון וראשי המכלולים בעיריית אשקלון בכדי לעמוד מקרוב אחר לקחי ההסלמה במבצע האחרון, 'חגורה שחורה'.

במסגרת הוועדה כל מנהל מכלול, בתחום הביטחון, חינוך, רווחה, הנדסה, מידע לציבור ועוד, ונציגים מגורמי החירום בעיר, משטרה, כב"א ומד"א, הציגו את המענה לתרחישים שעלו במהלך ההסלמה כולל נקודות לשימור, שיפור, הצגת פערים והמלצות לראש העיר.

נציין שתהליך סדור זה מתקיים לעיתים קרובות על מנת לתת מענה ושירות טובים יותר לתושבים בדגש על צרכיהם בשעת חירום, אוכלוסיות בעלות תשומת לב מיוחדת ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

ראש העיר, תומר גלאם, סיכם את הישיבה והודה לכל גורמי החירום בעיר, מנהלים ועובדים שעסקו במלאכה, על שיתוף הפעולה ויחסי הגומלין שסייעו רבות למתן המענה לתושבים והנחה את המנהלים לטפל באותם פערים ונקודות שהועלו לשיפור, בהתאם ובהקדם.