ונדליזם במחסומי המים ברחוב 'הנמר'

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

כחלק מההיערכות של אגף התפעול למניעת הצפות ברחוב 'הנמר', הוצבו בכניסות לרחוב מחסומים המונעים את חדירת המים לרחוב ומסיטים אותם הצידה.

היום (שלישי) בבוקר גילו עובדי האחזקה של העירייה שחלק ממחסומים אלו הושחתו. העובדים השלימו את המחסומים החסרים ובמידת הצורך, בהתאם לתנאי מזג האוויר, הם יוצבו שוב.
בתוך כך, ובעקבות ההצפות שנוצרו בחניון ברחוב 'הכרמל', נחסמה הכניסה לחניון לרכבים במחסומי בטון על ידי אגף התפעול. במקביל, החלה העירייה, בשיתוף היזם הפרטי, בעבודות לשיפור התשתיות ונקודות הניקוז במקום, שיימשכו מספר ימים.
בימים גשומים אלו, ממשיכים עובדי אגף התפעול, חירום וביטחון ושיפור פני העיר, להיות בכוננות מלאה ולתת מענה לכל סוגייה.