Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

אחרי הפוגה קצרה, החורף חוזר. חשש להצפות באשקלון. תהיו זהירים


לקראת יום רביעי צפויה להתפתח באזורינו, מערכת גשם משמעותית נוספת, אשר תגרום לכמויות גשם גדולות, בעיקר במישור החוף והשפלה, עם חשש להצפות ולשיטפונות. בעירייה מבקשים מהתושבים להימנע מחניה ברחובות צבי סגל, עליית הנוער והדפנה.

יום שלישי: 24.11.20

מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, עם עליה קלה בטמפרטורות, הן מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. בלילה ייתכן גשם מקומי.

יום רביעי: 25.11.2020

מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אחה"צ יחלו לרדת גשמים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה השמים יתחזקו, יתפשטו עד לצפון הנגב, ויהיו מלווים מידי פעם בסופות רעמים וברד, קיים חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה.

יום חמישי: 26.11.2020

ירדו גשמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים מדי פעם בסופות רעמים יחידות, קיים חשש להצפות במרכזי הערים, ולשיטפונות בנחלי המזרח והנגב. ינשבו רוחות ערות ותורגש התקררות נכרת.יתכן שמערכת הגשמים תמשך גם ביום שישי.