זיהום האוויר ימשך?

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

מסתמן עיכוב ממושך בהפסקת השימוש בפחם בתחנת הכוח רוטנברג

בעוד הממשלה הציבה יעדים להפסקת השימוש בפחם והסבת תחנת הכוח רוטנברג לגז טבעי – נראה שיעדים לחוד ומציאות לחוד.

חברת החשמל צפויה להציג בפני שר האנרגיה, יובל שטייניץ, את סטטוס הפרויקט של רוטנברג לתשתית של גז טבעי ואת הצפי להשלמתו.

בעקבות מחלוקת משפטית בכוונת חברת החשמל לחתום על הסכמים עם החברה הממשלתית נתג"ז, להולכת הגז הטבעי אל תחנת הכוח. זאת על אף שלגז טבעי דרום, חברת הולכה, העוסקת בהקמה, תחזוקה וחלוקת גז טבעי באזור הנגב, ישנה תשתית מוכנה שיכולה להיכנס לפעולה ולספק את הסחורה באופן מיידי.

לדברי גז טבעי דרום, שפנו במכתב לשר האנרגיה, ההתקשרות עם נתג"ז מנוגדת להוראות הדין שהרי גז טבעי דרום הם חברת החלוקה ולה רישיון החלוקה הבלעדי באזור אשקלון. מעבר לזאת, מה שבאמת צריך להדאיג את תושבי אשקלון, הוא שהבחירה של נתג"ז תעכב משמעותית את הפסקת השימוש בפחם, תושבי אשקלון ימשיכו לסבול מזיהום אוויר מתמשך.

בחירת נתג"ז על פני גז טבעי דרום משמעותה הקמת צנרת חלוקה על כל מה שכרוך בכך: קבלת היתרי בניה, אישור תוכנית סטטוטורית חדשה לשינוי יעוד הקרקע ועוד. הליך תכנוני מסוג זה אורך בדרך כלל בין 3-5 שנים לפחות. גם אם לא יהיו התנגדויות כלל והתוכנית תאושר בזמן שיא והיתר הבניה יתקבלו באופן מיידי – הזרמת הגז התחלת בפועל בשלהי 2025, בניגוד מוחלט להחלטה שהתקבלה שרוטנברג תוסב לגז טבעי עד יוני 2022. לעומת זאת, חברת החלוקה, גז טבעי דרום, מסוגלת לאשר את תכנית העבודה, להקים את צנרת החלוקה ולהתחיל להזרים את הגז כבר בתחילת 2022.