הערב: מועצת העיר מתכנסת

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

לראשונה ללא איתמר שמעוני, תתכנס מועצת העיר ותדון בתחנות הכח בעיר וגם בחיזוק האמנים המקומיים | מילן מועלם

חברי מועצת העיר יתכנסו הערב לישיבה מן המניין וידונו בשתי הצעות לסדר של חבר המועצה איתי סהר.

האחת, חיזוק האמנים המקומיים באמצעות חלוקת תקציב האירועים של 2021 מתוכו יוקצו 560,000 ש"ח לטובת קידום האומנות והתרבות המקומית.

"במשך שנים תקציבי האירועים של העיר אשקלון מימנו אירועי תרבות בהיקפים משתנים, אך תמיד רק חלק זעום מהתקציב הופנה לקידום האמנות והתרבות המקומית אם בכלל, וגם זאת במקרים נקודתיים ולא כמדיניות, למרות הפוטנציאל והאפשרויות.זהו פיספוס של פוטנציאל עירוני של בני ובנות אשקלון שהרשות אחראית לפתח. מצב בו אמני ויוצרי אשקלון מקובלים במקומות אחרים – אך לא בעיר שלהם זו תעודת עניות", כתב סהר בהצעה שהגיש.

"בפני המועצה הזדמנות לקבוע מדיניות מתקדמת ורצויה ביחס לאמני ויוצרי העיר וביחס לתרבות המקומית. כשיקול נוסף, יש מקום להזכיר גם ששנת 2020 היתה שנה כלכלית קשה לרבים וענף התרבות והאמנות והעוסקים בו היו מהנפגעים הקשים. בפני מועצת העיר ההזדמנות והזכות לעשות תיקון חשוב ומתבקש בפני הציבור, תיקון שכולל אמירה בעלת משמעות ציבורית לעיר אשקלון בכלל ולתרבות המקומית בפרט",סיכם.

כאמור, סהר ידרוש גם הבהרות לגבי הרחבת הפעילות של תחנת הכח דוראד, שהוקפאה בשלב זה. סהר דורש גם את עמדת העירייה לגבי העברת תחנת הכח רוטנברג לפעילות בגז.

לגבי קצא"א, ידרוש סהר כי תוצג למועצה ולציבור עמדת העירייה לגבי תשלומי הארנונה של קצא"א והיכן עומדים המגעים עם החברה, וכן יוצג נושא מפגעי הריח ועדכון לגבי הטיפול בהם.

כן תוצג עמדת העירייה לגבי זכותם של תושבי העיר לחלק הוגן מהכנסות קצא"א והמדינה מהפעילות הצפויה בעקבות הסכמי אברהם והמאבק העירוני הדרוש לקדם את צביעתן כמקור תקציבי למימון הטבת אזור עדיפות א' לאשקלון.