חברת חשמל תכננה לאחסן דלק מוצק, העירייה התנגדה

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

עיריית אשקלון מתנגדת לאחסון ופריקה של 60 טון פטקוק בתחנת הכוח רוטנברג. חברת חשמל התכוונה להגיש בקשה לאחסן את החומר לצורך שינועו למפעל 'נשר' בצפון.

מבדיקה ראשונית שביצעה הוועדה המקומית מטעם העירייה, עולה כי השימוש המבוקש על ידי חברת החשמל, במסגרת הניסוי, עולה לכדי שימוש חורג וסטייה ניכרת מהוראות התכנית החלה על המקרקעין וככזה לא ניתן לבצעו במרחב התכנון של הוועדה המקומית אשקלון.

צילום: שוקי אמזלג

הפעילות המותרת בשטחי תחנת הכוח רוטנברג הינה פריקה, שינוע וטיפול של פחם ושל אפר בלבד וזאת לצורך צורכי ייצור החשמל במפעל ולא לשימוש אחר.

בנוסף, בירור אותו ערכו העירייה, עם אנשי המקצוע של איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון והוועדה המקומית מלמד כי החומר המבוקש הינו דלק מוצק אשר שונה באופן מהותי מפחם וההבדל בין החומרים השונים מצריך קביעת הוראות מחייבות לטיפול ואחסון בחומר והשקעה בתשתיות נפרדות מאלו הקיימות במפעל הקיים.

עבודות הניסוי עלולות ליצור מפגעים וסכנה הן לתושבי העיר והן לסביבה החופית וזאת בהעדר הוראות מתאימות על פי התכנית החלה על המקרקעין ולכן העירייה החליטה להתנגד.