בכירי קצא"א לחקירה

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

קצא"א לחקירה פלילית המשטרה הירוקה פתחה בחקירה נגד החברה בגין מפגעי הריח באשקלון בנובמבר 2020. חלק מהחשודים כבר נחקרו | מילן מועלם


אחרי מספר רב של שימועים, החליטה המשטרה הירוקה לעלות דרגה מול קצא"א ולפתוח בחקירה פלילית בגין חשד לעבירות לפי חוק למניעת מפגעים, חוק החומרים המסוכנים וחוק רישוי עסקים. 

האירוע בגללו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית נגד קצא"א התרחש בחודש נובמבר, אז התלוננו תושבי אשקלון על מפגעי ריח חמורים באזור. 

בדיקת המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם כונני איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון, העלתה כי מקור הריח הוא באחד ממכלי הדלק הגולמי שנמצאים בצידה הצפוני של חוות המכלים, קרוב לאשקלון. 

בשטח נמצא מכל דלק שעל גגו אותרו שאריות של דלק גולמי מעורב עם מי גשמים, והדבר יצר את מפגע הריח הכבד והחריג באזור. בעקבות זאת, המשרד להגנת הסביבה הוציא התראה, בהמלצת משרד הבריאות, שכללה המלצה לציבור לסגור חלונות ולהימנע מפעילות גופנית מאומצת. בתחנות ניטור הממוקמות בסמיכות לאתר, נרשמו באותו היום עליות משמעותיות בריכוזים קצרי הטווח של המזהם בנזן, שהוא אחד המזהמים המאפיינים פליטה של אדי דלק לסביבה.

למרות שהמפעל הודיע כי איתר את מקור המפגע וכי הוא נערך לטיפול מהיר בהסרתו, המפגע נמשך גם ביום שלמחרת. ניתוח התלונות שהתקבלו במוקד, לרבות בחינת הנתונים המטאורולוגיים בזמן קבלת  התלונות, הצביע על קיומו של מפגע ריח חזק או בלתי סביר, אשר פגע באיכות חייהם של האנשים שגרים ועובדים באזור. על כן, הוציא המשרד לחברה צו לסילוק המפגע.

בעקבות האירוע, ערך מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, ברוך ובר, שימוע למנהלי החברה. מסיכום השימוע עולה, כי פעילות החברה גרמה לכאורה למפגע ריח חזק או בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים. עוד עולה, כי החברה אינה ממלאת אחר תנאי רישיון העסק שבידיה במלואם, דבר המהווה עבירה לכאורה על הוראות חוק רישוי עסקים. כמו-כן, החברה הפרה לכאורה את תנאי היתר הרעלים שבידה. 

לאחר שמיעת טענות נציגי החברה במסגרת הליך השימוע ובחינת כלל המסמכים שהוגשו על-ידי נציגי החברה לאחריו, החליט מנהל מחוז דרום להמליץ למשטרה הירוקה לפתוח בחקירה פלילית כנגד החברה ונושאי המשרה בה,בעיקר לנוכח חומרת מפגע הריח שנגרם לתושבי אשקלון והסביבה בעת האירוע. חלק מהחשודים כבר נחקרו. 

מחברת קצא״א נמסר:״במסגרת פעילות שוטפת ובעקבות מזג האוויר הסוער והחריג שפקד את האזור ב- 26 בנובמבר, נפלטו ריחות מאחד המיכלים של החברה.האירוע טופל מיידית, במהירות וברציפות, על ידי צוותי החברה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. יש להדגיש כי הריחות אינם מהווים סכנה לבריאות הציבור.

קצא"א מחויבת לבטיחות וביטחון תושבי האזור בו היא פועלת ומשקיעה בנושא הבטיחות משאבים ואמצעים רבים.החברה מצוידת באמצעי בטיחות, מניעה ובקרה, מהחדישים ביותר בתחום, בהם גם מערכת מחשוב חדישה ומתקדמת, ועובדיה עוברים באופן תדיר הכשרות תקופתיות ותרגולים". 

לפעילות קצא״א חשיבות אסטרטגית למשק האנרגיה, לתפקודו הרציף ולתושבי מדינת ישראל. החברה תמשיך בדיאלוג רציף ושיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה והגורמים הרלוונטיים, ותמסור להם את עמדתה המנומקת.״