אשקלון עוברת לרב פעמי

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

הושלם המהלך להוצאת הכלים החד פעמיים מגני הילדים; ראש העיר, תומר גלאם: "צעד אחד מיני רבים למהפכה הבריאותית והסביבתית שלנו בעיר"

לאחרונה השלימה עיריית אשקלון, באמצעות רשת 'פיכמה' את המעבר משימוש בכלים חד פעמיים בגני הילדים לשימוש בכלים רב פעמיים במסגרת ארוחות הבוקר והצהריים של ילדי הגנים. במקביל, וכחלק ממהפכת הבריאות, מקודמים גם שינויים בשינוע המזון לצהרונים, כך שהוא ישונע באמצעות כלי נירוסטה אטומים, ולא כפי שהיה נהוג עד כה – שינוע מזון חם באמצעות כלי פלסטיק. השינוי יתרום הן לבריאות, והן לשמירה על איכות הסביבה.

כידוע, מהפכת הכלים הרב פעמיים היא יוזמה גלובלית שהלכה והתפתחה במדינות רבות ברחבי העולם בשל המודעות ההולכת וגוברת לנזקים העצומים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלים חד פעמיים. בין הערים הראשונות, להרים את הכפפה ולהחליף את הכלים החד פעמיים בכלים רב פעמיים בכל גני הילדים ברחבי העיר הן במסגרות הפורמליות והן במסגרות המשלימות, כבר בשנה שעברה, אז התחיל המהלך, הייתה עיריית אשקלון כחלק מחזון ראש העיר, תומר גלאם, לקידום 'עיר בריאה'.

המהלך מצטרף לשורה של תהליכים עירוניים המקדמים חשיבה על קיימות, בתוכם היותה של העיר אשקלון חלק מרשת ערים בריאות בישראל – עיר שבה התושבים, העסקים, הארגונים והרשות המקומית פועלים יחד על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לחיות בה. כחלק מרשת הערים הבריאות עיריית אשקלון הציבה  שורה של מטרות: סיוע הדדי, למידה הדדית, החלפת מידע ושיתוף החברים ברעיונות, דרכי פעולה והתנסויות.

במערכת החינוך העירונית הילדים לומדים על איכות הסביבה במסגרת 'חינוך לפיתוח בר קיימא' ו'חינוך לאוריינות סביבתית' כבר במסגרת הקדם יסודי וכן בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר העל יסודיים מתוך אמונה ש"התיקון" יעשה על ידי הדור הצעיר שיהווה סוכן שינוי ועקב כך יוכל להשפיע על תרבות הצריכה של בני המשפחה והחברים למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים.

ראש העיר תומר גלאם: "זיהינו את המגמה הרווחת בעולם כבר בשנה שעברה והתחלנו ביישום שלה. כעת, השלמנו את המהלך בכל גני הילדים בעיר. אין שום סיבה לכך שילדינו יאכלו בכלים חד פעמיים שפוגעים בסביבה שלנו וחמור מכך, עלולים לסכן את בריאותם. אני מאמין שתרבות הצריכה של הילדים בצהרונים תשפיע על תרבות הצריכה גם בבית וגם שם יצמצמו ההורים את השימוש בחד פעמי ויקפידו על כלים רב פעמיים. זה רק צעד אחד מיני רבים למהפכה הבריאותית והסביבתית שלנו בעיר".

סגנית ראש העיר ויו"ר דירקטוריון 'פיכמה', מיריי אלטיט: "אגף הצהרונים ב'פיכמה' עושה צעדים נוספים אשר יתרמו הן לאורח חיים בריא בצהרונים, הן לנוחות האכילה של הילדים וכמובן גם לערך חינוכי בדבר חשיבות השמירה על איכות הסביבה. נשלים את המהפכה כאשר

תלמידי בתי הספר הנהנים מיום לימודים ארוך במסגרת 'ניצנים' ו'פיכמה' יאכלו גם הם את ארוחת הצהרים בחדרי אוכל המיועדים לכך ובכלים רב פעמיים".

מנהלת מחלקת גני ילדים במינהל חינוך, ליז כהן: "מינהל החינוך שם לו כיעד מרכזי את טיפוח וקידום אורח חיים בריא והשמירה על הסביבה כבר מהגיל הרך והמהלך שהשלמנו הוא רק דוגמא אחת לכך. בעצם זה, קידום ערכים של אחריות, מעורבות חברתית וטיפוח הסביבה הם אבני דרך למודל "הגן העתידי" המיושם בגנים בעיר".

יו"ר פורום ההורים העירוני, סופי חוטובלי: "פורום ההורים ליווה את הרפורמה המבורכת במסגרת חברותו בוועדת ההיגוי הרשותית לתכנית 'ניצנים' להארכת יום הלימודים. בתוך כך, אחד מיעדי הפורום לשנה"ל תשע"ט היה והווה קיימות ואורך חיים בריא בכל מוסדות החינוך ברחבי העיר. ישר כח לראש העיר, סגניתו ומנהל מינהל החינוך על הובלת תהליך כה משמעותי כחלק מחינוך לקיימות ושמירה על איכות הסביבה. העיר אשקלון היא מהערים הראשונות בארץ שהובילו את מהפכת הכלים הרב פעמיים בכל גני הילדים ברחבי העיר".